Αρχική 5 Έργα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ:

Στην ALKAT ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ διακρινόμαστε για τη βαθιά γνώση και εμπειρία στην κατασκευή και εφαρμογή συστημάτων αλουμινίου σε έργα εξαιρετικά σύνθετου και απαιτητικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η εφαρμογή των προϊόντων μας γίνεται μόνο από τα δικά μας μόνιμα συνεργεία, ανεξάρτητα αν το έργο βρίσκεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Για εµάς όταν κλείνει ο κύκλος της πώλησης ανοίγει ένας άλλος, αυτός της διαρκούς & αξιόπιστης υποστήριξης.