Αρχική 5 Το έργο 5 Alpha Land Developers

Alpha Land Developers

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ:

Στην ALKAT ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ διακρινόμαστε για τη βαθιά γνώση και εμπειρία στην κατασκευή και εφαρμογή συστημάτων αλουμινίου σε έργα εξαιρετικά σύνθετου και απαιτητικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Για εµάς όταν κλείνει ο κύκλος της πώλησης ανοίγει ένας άλλος, αυτός της διαρκούς & αξιόπιστης υποστήριξης.