Αρχική 5 Πλεονεκτήματα

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΜΑΣ ΟΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ

Η επιμονή στην ποιότητα & την καινοτομία, έχει δώσει τη δυνατότητα στην ALKAT, να προφέρει μοναδικές απόλυτα προσαρμόσιμες λύσεις, εξυπηρετώντας πλήρως τις απαιτήσεις κάθε έργου. Η εξοικονόμηση ενέργειας, η αισθητική, η ασφάλεια και φυσικά η άμεση και διαρκής υποστήριξη των συνεργατών μας, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της φιλοσοφίας της ALKAT.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Οι μακρόχρονες συνεργασίες μας με τις κορυφαίες εταιρείες του κόσμου όσον αφορά τα εξαρτήματα, τους υαλοπίνακες, τις υπερανθεκτικές βαφές, μαζί με τον προηγμένο ευρωπαϊκό σχεδιασμό των συστημάτων κάτω από την ομπρέλα των γραπτών εγγυήσεων της ALKAT ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ εξασφαλίζουν στους πελάτες μας μια κορυφαία επιλογή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εικοσιπεντάχρονη και πλέον συνεργασία μας με τον κορυφαίο  Γερμανικό Οίκο παραγωγής συστημάτων μηχανισμών πολλαπλών κλειδωμάτων και εξαρτημάτων ROTO, αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας και προστασίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο ειδικός σχεδιασμός συλλογής και απορροής των υδάτων σε όλα τα συστήματα μας, οι λεπτομερείς κατεργασίες για την άριστη εφαρμογή των μηχανισμών, των εξαρτημάτων, των ειδικών EPDM ελαστικών παρεμβυσμάτων, τα υψηλής τεχνολογίας πολυαμίδια θερμοδιακοπής, σε συνδυασμό με την εγγυημένη εφαρμογή στο έργο από το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της ALKAT ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, παρέχουν στους πελάτες μας ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό προϊόν.

ΑΝΤΟΧΗ

Το καθαρό κράμα αλουμινίου, οι ανοξείδωτοι μηχανισμοί και η υψηλή ποιότητα βαφής, όλα κάτω από τις γραπτές εγγυήσεις της ALKAT ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, προσφέρουν στους πελάτες μας συστήματα αλουμινίου με μεγάλη αντοχή στον χρόνο.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Με το συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης, το οποίο αποτελεί το  σημαντικότερο πλεονέκτημα διαφοροποίησης της ALKAT ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, γεγονός που μπορούν να επιβεβαιώσουν οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Πιστοποίηση των διαδικασιών της επιχείρησης κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 και του Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής (FPC -Factory Production Control) από τους Διεθνείς Διαπιστευμένους  Φορείς  SWISS APPROVAL και KEYSTONE CERTIFICATIONS Inc. USA.  

Σήμα Ποιότητας SEKA Q SYSTEM, του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΣΕΚΑ

Σήμανση ALKAT CE

Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις αποτελούν τον πρώτο κύριο πυλώνα  για την υποχρεωτική σήμανση CE  των δομικών προϊόντων, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CPR 305/2011. Ο άλλος πυλώνας αποτελείται από τα πιστοποιητικά Αρχικών Δοκιμών Τύπου (Initial Type Testing – ITT), τα οποία κατέχει για όλα τα χρησιμοποιούμενα συστήματα η ALKAT ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ και τα οποία έχουν εκδοθεί από τα εγκυρότερα ευρωπαϊκά εργαστήρια δοκιμών, όπως το IFT Rosenheim.

Για εµάς όταν κλείνει ο κύκλος της πώλησης ανοίγει ένας άλλος, αυτός της διαρκούς & αξιόπιστης υποστήριξης.