ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ & ΣΥΝΕΠΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1977

Η ALKAT ∆ΑΜΑΝΑΚΗΣ, ακολουθώντας µια αξιόπιστη, συνεπή και συνεχώς ανοδική πορεία από το 1977, κατασκευάζει σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, εφαρµόζει και υποστηρίζει συστήµατα αλουµινίου, µε δικά της συνεργεία, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ & ΣΥΝΕΠΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1977

Η ALKAT ∆ΑΜΑΝΑΚΗΣ, ακολουθώντας µια αξιόπιστη, συνεπή και συνεχώς ανοδική πορεία από το 1977, κατασκευάζει σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, εφαρµόζει και υποστηρίζει συστήµατα αλουµινίου, µε δικά της συνεργεία, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο.

Έχοντας κερδίσει το σεβασμό και την αποδοχή της ελληνικής αγοράς, ως η πρώτη εταιρεία σχεδιασμού, παραγωγής & εφαρμογής Ενεργειακών Συστημάτων Αλουμινίου, µε κορυφαία ασφάλεια, ποιότητα και αισθητική, συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε με σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας.

Για εµάς όταν κλείνει ο κύκλος της πώλησης ανοίγει ένας άλλος, αυτός της διαρκούς & αξιόπιστης υποστήριξης.