Πλεονεκτήματα

  1. Home
  2. ADVANTAGES

Quality:

 

Our long-term collaboration with the world's leading companies in terms of components, glass, super-durable paints, together with an advanced European Design of aluminium systems under the umbrella of ALKAT-DAMANAKIS written guarantees ensure our customers a top choice.

 

Security:

 

Security is a dominant issue nowadays.

Our twenty-five years and more of cooperation with the leading German House ROTO FRANK AG for the production of mechanisms with multiple locking points, is the guarantee for achieving the highest levels of safety and protection.

 

Weather protection - Soundproofing - Energy saving

 

the special design of water collection and drainage in all our systems, the detailed treatments for the excellent application of the mechanisms, the components, the special EPDM rubber gaskets, the high-tech thermal break polyamides, in combination with the guaranteed application to the project by the experienced ALKAT-DAMANAKIS technical staff, provide our customers with a top overall quality European product.

 

Durability:

 

The pure aluminum alloy, the stainless steel mechanisms and the high quality of paint, all under the written guarantees of ALKAT-DAMANAKIS, offer our customers aluminum systems with great durability.

 

Lifelong Technical Support:

 

with the “technical support contract”, which is the most important advantage which diversifies ALKAT DAMANAKIS from the rest market, something that can be verified by the thousands of our satisfied customers.

 

Πιστοποιήσεις: 
 

πιστοποίηση των διαδικασιών της επιχείρησης κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 και του Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής (FPC -Factory Production Control) από τους Διεθνείς Διαπιστευμένους  Φορείς  SWISS APPROVAL και KEYSTONE CERTIFICATIONS Inc. USA.  
 

Σήμα Ποιότητας SEKA Q SYSTEM, του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΕΚΑ

 

 


 

Σήμανση ALKAT CE
 

Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις αποτελούν τον πρώτο κύριο πυλώνα  για την υποχρεωτική σήμανση CE  των δομικών προϊόντων, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CPR 305/2011. Ο άλλος πυλώνας αποτελείται από τα πιστοποιητικά Αρχικών Δοκιμών Τύπου (Initial Type Testing – ITT), τα οποία κατέχει για όλα τα χρησιμοποιούμενα συστήματα η ALKAT ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ και τα οποία έχουν εκδοθεί από τα εγκυρότερα ευρωπαϊκά εργαστήρια δοκιμών, όπως το IFT Rosenheim.