Πλεονεκτήματα

  1. Home
  2. Πλεονεκτήματα

Ποιότητα:


Η μακρόχρονες συνεργασίες μας με τις κορυφαίες εταιρείες του κόσμου όσον αφορά τα εξαρτήματα, τους υαλοπίνακες, τις υπερανθεκτικές βαφές , μαζί με τον προηγμένο ευρωπαϊκό σχεδιασμό των συστημάτων κάτω από την ομπρέλα των γραπτών εγγυήσεων της ALKAT-ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ εξασφαλίζουν στους πελάτες μας μια κορυφαία επιλογή.
 

Ασφάλεια:
 

Η ασφάλεια είναι το κυρίαρχο ζητούμενο στις μέρες μας. 
 

Η εικοσιπεντάχρονη και πλέον συνεργασία μας με τον κορυφαίο  Γερμανικό Οίκο παραγωγής συστημάτων μηχανισμών πολλαπλών κλειδωμάτων και εξαρτημάτων ROTO, αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των  υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας και προστασίας.
 

Προστασία από καιρικές συνθήκες  -  Ηχομόνωση - Εξοικονόμηση ενέργειας: 
 

ο ειδικός σχεδιασμός συλλογής και απορροής των υδάτων σε όλα τα συστήματα μας, οι λεπτομερείς κατεργασίες για την  άριστη εφαρμογή των μηχανισμών,  των εξαρτημάτων, των ειδικών EPDM ελαστικών παρεμβυσμάτων, τα υψηλής τεχνολογίας  πολυαμίδια θερμοδιακοπής,  σε συνδυασμό με την εγγυημένη εφαρμογή στο έργο από το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της ALKAT-ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, παρέχουν στους πελάτες μας ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό προϊόν.
 

Αντοχή:
 

Το καθαρό κράμα αλουμινίου, οι ανοξείδωτοι μηχανισμοί και η υψηλή ποιότητα βαφής, όλα κάτω από τις γραπτές εγγυήσεις της ALKAT-ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ, προσφέρουν στους πελάτες μας συστήματα αλουμινίου με μεγάλη αντοχή στον χρόνο.
 

Διαρκής Τεχνική Υποστήριξη:
 

με το συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης, το οποίο αποτελεί το  σημαντικότερο πλεονέκτημα  διαφοροποίησης της ALKAT ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ το οποίο μπορούν να επιβεβαιώσουν οι χιλιάδες των ευχαριστημένων πελατών μας.
 

Πιστοποιήσεις: 
 

πιστοποίηση των διαδικασιών της επιχείρησης κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 και του Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής (FPC -Factory Production Control) από τους Διεθνείς Διαπιστευμένους  Φορείς  SWISS APPROVAL και KEYSTONE CERTIFICATIONS Inc. USA.  
 

Σήμα Ποιότητας SEKA Q SYSTEM, του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΕΚΑ

 

            
 

Σήμανση ALKAT CE
 

Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις αποτελούν τον πρώτο κύριο πυλώνα  για την υποχρεωτική σήμανση CE  των δομικών προϊόντων, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CPR 305/2011. Ο άλλος πυλώνας αποτελείται από τα πιστοποιητικά Αρχικών Δοκιμών Τύπου (Initial Type Testing – ITT), τα οποία κατέχει για όλα τα χρησιμοποιούμενα συστήματα η ALKAT ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ και τα οποία έχουν εκδοθεί από τα εγκυρότερα ευρωπαϊκά εργαστήρια δοκιμών, όπως το IFT Rosenheim.

 

Loading...