Σύστημα χωρίς πλαίσιο

MINIMAL LOOK

Χαρακτηριστικά και οφέλη

Υψηλή θερμομόνωση
Uw* 0.8 W/m2K με τριπλή υάλωση (Ug: 0,5)
Όψη επαλληλίας 35mm
Όψη περιμετρικού πλαισίου 34.5mm ή 75mm
*Δίφυλλη επάλληλη κατασκευή 6.000mm x 3.000mm