Υποστήριξη

Τα στελέχη της Alkat - Δαμανάκης, τα οποία επανδρώνουν όλες τις εκθέσεις μας, διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να καθοδηγήσουν τον πελάτη στη σωστή επιλογή σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του.

Για την Alkat- Δαμανάκης, η συνεργασία με τον πελάτη μας ουσιαστικά αρχίζει μετά την εφαρμογή των κουφωμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της τεχνικής υποστήριξης όλων των κατά τόπους καταστημάτων με service 6 ημέρες την εβδομάδα. Βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός νέου καταστήματος, είναι πρώτα να εξασφαλίσουμε την παροχή service.

Η Alkat- Δαμανάκης έμπρακτα υποστηρίζει τον κάθε πελάτη της με την παροχή συμβολαίου υποστήριξης - service για πάντα.